قیمت ایمپلنت

درمان ایمپلنت در ابتدا جزء درمان های پر هزینه محسوب می شد. در طی سالیانی که از عمر ایمپلنت می گذرد اگر شما نگران قیمت ایمپلنت دندان خود هستید شما تنها نیستید.

این سؤال، یکی از بزرگ‌ترین سؤالات بیماران در جلسه مشاوره است. یکی از اولین سوالاتی که برای افراد هنگام مشاوره گرفتن درباره ایمپلنت  ایجاد می گردد گرانی قیمت ایمپلنت از مشکلات استفاده کنندگان می باشد.

واقعیت این است شرایط هر کس فرق می‌کند درنتیجه هزینه ایمپلنت‌های دندان ، همچنین با توجه به موادی که برای آن استفاده می شود مبلغ ایمپلنت ها متفاوت می گردد.  

قیمت ایمپلنت با توجه به کشور سازنده متفاوت می باشد و اینکه در حال حاضر کمپانی های تولید کننده ایمپلنت در یک راستا به تولید می پردازند. و به دلیل معروفیتشان قیمت ایمپلنت های بالاتری دارند و می توان گفت برند هایی که دارای  استاندارد بین المللی می باشند  مناسب هستند.

به کاربردن سیستم هایی که دارای قیمت ایمپلنت ارزان می باشند، صدمات جبران نشدنی ای را به بار خواهد آورد.

به طور کلی می توان گفت گاهی قیمت ایمپلنت با هزینه درمان سنتی تفاوت خاصی ندارد و مبلغ  ایمپلنت و مواد مصرفی و دستمزد پزشک از عوامل تعیین کننده قیمت ایمپلنت می باشد.

به دو علت درمانهای ایمپلنت با درمان های جایگزین از نظر هزینه ی درمان نزدیک شده است :

1- درمان ایمپلنت توسط ایمپلنتولوژیست های محدودی انجام می گرفت و دستمزدهای ایمپلنت بالا بود ولی با افزایش آگاهی دندانپزشکان و مردم نسبت به درمان های ایمپلنت و دوره های تخصصی آموزش ایمپلنت، تعداد ایمپلنتولوژیست ها و کارخانه های سازنده ی ایمپلنت افزایش پیدا کرد این امر مانع از بالا رفتن هزینه ی ایمپلنت و دستمزد درمان گردید.

2- در سالهای اخیر درمان پروتز جایگزین دندانهای از دست رفته در مقایسه با ایمپلنت افزایش پیدا کرد و این امر موجب نزدیک شدن مبلغ ایمپلنت و درمان های پروتز شده است.

پس از طی چند سال دندانهای پایه نیاز به درمان اضافه دارند که با احتساب هزینه ی آنها از نظراقتصادی، ایمپلنت هزینه کمتری دارد.