fave-icon    مراقبت های بعد از ترمیم دندان :

list_check شستشوی کامل دهان برای خارج کردن مواد ترمیمی

list_check بعد از ترمیم به خصوص در ترمیم آمالگام (سیاه رنگ) تا چند ساعت بعد از ترمیم از مسواک و نخ دندان استفاده نکنید

list_check اجتناب از خوردن و فشار آوردن تا یک ساعت بعد ازترمیم در ناحیه مربوطه

list_check در صورت بلند بودن دندان ترمیم شده یا بسته بودن تماس بین دندان ها(نرفتن نخ دندان بین دندان ها) به کلینیک مراجعه نمائید

list_check در مواقعی که پوسیدگی دندان شما عمیق است(نزدیک به عصب است) احتمال داشتن درد و فشار و یا حساسیت به سرما و گرما را دارید اگر این مشکل بیشتر از 2-3 هفته طول کشید به کلینیک مراجعه نمائید

list_check اجتناب از خوردن مواد رنگی مثل قهوه و چایی در صورت ترمیم مواد همرنگ