fave-icon    مراقبت های بعد از جرمگیری :

list_check تا 24 ساعت بعد از جرمگیری از خوردن غذاهای رنگی شکلات  و کشیدن سیگار پرهیز کنید

list_check بعد از جرمگیری حتما از دهانشویه با تجویز پزشک استفاده نمایید

list_check استفاده از آب نمک رقیق یا سرم فیزیولوژی بعد از جرمگیری به التیام لثه ها کمک میکند

list_check ممکن است دندان ها بعد از جرمگیری به سرما و گرماحساس شوند جای نگرانی نیست این حساسیت بعد از چند روز برطرف میگردد.