2015-10-04

جایگذاری ایمپلنت در ماگزیلا (فک بالا)

اگر بیماری تمایل به داشتن یک رستوریشن ثابت دارد، در هر کدام از حالات سه گانه از دست رفتن دندان های مجاور به ایمپلنت و همچنین […]