بررسی نوع و جهت نیروهای ایمپلنت
بررسی نوع و جهت نیروهای ایمپلنت
2015-12-06
نکاتی در خصوص موقعیت قرارگیری ایمپلنت
نکاتی در خصوص موقعیت قرارگیری پروتز ایمپلنت
2015-12-08

آناتومی شکست ایمپلنت

The anatomy of implant failures

The anatomy of implant failures

این مقاله توسط دکتر برنارد بیان شده و در آن، آناتومی شکست ایمپلنت بررسی شده است. شکست ایمپلنت ناشی از جراحی رخ می دهد. در این زمان می توان گفت که جراحی ایمپلنت کامل نیست. در حالی که بسیاری از مسائل بر موفقیت ایمپلنت تأثیر می گذارند، انتخاب بیمار نیز مهم است. در غربالگری باید آرایش روانی، شرایط پزشکی و دندانپزشکی، و مسائل رفتاری مانند سیگار و الکل مد نظر گرفته شود. کیفیت و کمیت و اطلاعات کافی از بافت نرم و استخوان نیز به همان میزان مهم است. در این راستا ما معتقد هستیم که تکنولوژی پرتو مخروطی بهترین راه است.

در این مقاله ما برخی از شکست های ایمپلنت که در روش جراحی معمول ایجاد می شود، بررسی می کنیم. و با توجه ویژه به پرتو مخروطی و برنامه ریزی هایی برای جلوگیری از شکست ایمپلنت پیش می رویم. هر دو شکست در جراحی و ارتباطات می تواند شکست ایمپلنت محسوب شود. خطا در جراحی از جمله رایج ترین برنامه ریزی های ضعیف است. با وجود حجم زیادی از برنامه های نرم افزاری در خصوص موفقیت ایمپلنت که توسط افرادی ارائه می شود، اما نمی توان موفقیت ایمپلنت را تضمین شده به شمار آورد. در واقع از جراحی ایمپلنت در خصوص کیفیت استخوان، زاویه ی قرار گیری ایمپلنت در استخوان و یا در مورد مصدوم نبودن عصب ناحیه ای که کاشت ایمپلنت در آن صورت می گیرد، اطمینان وجود دارد.

آناتومی شکست ایمپلنت

یک استدلال اشتباه بر این باور است که ما فقط استخوان D – 3 را دیده ایم. در (شکل 1) قرارگیری صحیح ایمپلنت را در جای خود مشاهده کنید. در جراحی باید نهایت دقت به کار رود زیرا عواقبی شدید می تواند به کاشت ایمپلنت به طور اشتباه منجر شود (شکل 2). هنگامی که یک ایمپلنت با شکست مواجه می شود تغییرات بیولوژیکی با از دست دادن استخوان و از دست دادن بافت نرم رخ می دهد، در نتیجه نیاز بالقوه ای برای جراحی های بزرگ و بازسازی حجم استخوان به شرایط استخوان قبل از عمل ایمپلنت، باید صورت بگیرد و سطح مطلوبی را برای قرار دادن ایمپلنت ایجاد کند. در برخی از این روش ها حتی نیاز است بیمار بستری شود.

اگر نیاز باشد که استخوان و بافت نرم تعویض شود، ممکن است است لازم باشد برای برداشت استخوان در جراحی دوم، از استخوان قفسه سینه یا محصول تولید شده ی قابل رشد که می تواند به جای استخوان قرار بگیرد، استفاده شود. این موضوع می تواند باعث نگرانی بیمار شود و ممکن است به طور قابل توجهی هزینه ها نیز افزایش یابد. در این عمل ایمپلنت، شاید اباتمنت و تاج، جا به جا شود. چنین شکست هایی سوالاتی را به وجود می آورد؛ این که هزینه شکست ایمپلنت تحت پوشش قرار می گیرد؟ بسیاری از دندانپزشکان ایمپلنت، بدون در نظر گرفتن هیچ هزینه ای، جایگزینی ایمپلنت شکست خورده را انجام می دهند. اما باید انتظار برخی از پرداخت ها شامل جایگزینی تاج و اباتمنت و پروتز پرسلن را داشت.

شکست ایمپلنت پیامدهای روانی به دنبال دارد. ممکن است بیماران احساس کنند که شخصاً کاری اشتباه انجام دادند، و باعث افسردگی آن ها شود. و یا اگر آن ها یک دندان ثابت و کامل، یا یک پروتز ثابت را با پروتز متحرک، جایگزین کرده باشند، به همین دلیل شکست ایمپلنت تأثیر روانی زیادی بر آن ها دارد.

شکست ایمپلنت شامل مشکلاتی پس از قرار دادن ایمپلنت است. این مشکلات شامل: قرار دادن نادرست ایمپلنت به دلیل جایگذاری ایمپلنت در زاویه نادرست، و یا مشکلاتی در دندان های مجاور ایمپلنت به وجود می آید. همچنین مشکلات دیگر در جراحی که شامل عفونت زودهنگام و یا عفونت دیرهنگام که با از دست دادن استخوان، ناشی از شکست ایمپلنت ایجاد می شود. یا ممکن است ایمپلنت قرار داده شده نزدیک به IAN یا عصب روان در پارستزی (preceptorships) باشد که این امر منجر به حذف و جایگزینی ایمپلنت می شود.

بسیاری از دوره های جراحی ایمپلنت با تدریس در تعطیلات آخر هفته صورت می گیرد. و با مفهوم “جراحی ایمپلنت آسان است” ترویج پیدا می کند. عوارض و خسارت های ایمپلنت به ندرت پرداخته شده است. توجه به این که جراحی ایمپلنت می تواند عوارض چالش برانگیزی داشته باشد، امری مهم است و نیاز به مهارت های منحصر به فرد برای جبران آن دارد. در این زمان است که به یک تیم کاری مناسب، در جهت منافع بیماران و موفقیت جراحی نیاز است.

 منبع: osseo.org

مطالب مرتبط:

توضیحاتی در مورد شکست ایمپلنت

 

Call Now Button
error: Content is protected !!