اصول مهندسی در ایمپلنت های دندانی
اصول مهندسی در ایمپلنت های دندانی
2015-11-24
ایمپلنت و بررسی فشردن دندان ها به هم (clenching)
ایمپلنت و بررسی فشردن دندان ها به هم (clenching)
2015-11-28

بررسی دندان قروچه (براکسیزم)

bruxism couses and treatments

bruxism couses and treatments

براکسیزم (دندان قروچه) به طور اولیه به ساییدن افقی و غیر فانکشنال دندان ها مربوط می شود. دندان قروچه نیروهای جونده نرمال را از شدت (نیروهای جونده شدیدتر) مدت (ساعت ها به جای دقایق)، مسیر (نیروهای طرفی به جای عمودی)، نوع (سایشی نسبت به فشاری) و شدت (چهار تا هفت برابر نرمال)، تغییر می دهد. روش ترمیم دندان قروچه شدید ممکن است مشکل باشد. همین که دندان های قدامی دچار سایش می شوند، معمولاً رویش می یابند و میزان کلی ابعاد عمودی اکلوزال بدون تغییر باقی می ماند. به علاوه، زائده آلوئولار هم از رویش دندان ها پیروی می کند. بنابراین هنگامی که دندان های قدامی برای دلایل زیبایی ترمیم می شوند (یا برای به دست آوردن راهنمای قدامی)، ارتفاع کاهش یافته روکش نمی تواند از طریق زیاد کردن ارتفاع روکش تا ابعاد متوسط، افزایش یابد.

بررسی دندان قروچه (براکسیزم)

در عوض راهنماهای زیر توصیه می شود:

1. تعیین موقعیت لبه ثنایای ماگزیلا در دندان های قدامی. اگر رویش همزمان با سایش رخ داده باشد ممکن است قابل قبول بوه یا نیاز به طول بیشتر تاجی جهت اصلاح سایش ثنایای مربوطه باشد.

2. تعیین ابعاد عمودی اکلوزالی مورد نظر.

3. ارزیابی و ترمیم موقعیت دندان های قدامی تحتانی هر جا که ضروری است.

هنگامی که سایش دندان های قدامی توأم با رویش دندانی و همچنین حفظ بعد عمودی اکلوزالی باشد و زائده آلوئولار هم در ناحیه در امتداد پلان اکلوزال بیرون زده گردد، لبه های اینسایزال دندان ها نباید بلندتر شوند. در عوض، استخوان آلوئولار و نواحی سرویکال باید کاهش یابند و افزایش طول تاج باید روی دندان ها پیش از ترمیم آن ها صورت پذیرد. این کار معمولاً در حرکات قدامی های مندیبل ضروری است، اما در هر ناحیه دیگر دهان بعد از دندان قروچه طولانی مدت و شدید باید بررسی شود. به علاوه، درمان اندودنتیک برای آماده سازی مناسب و کافی دندان ممکن است مورد نیاز باشد.

مطالب مرتبط:

ایمپلنت ها و جایگزینی دندان قدامی

Call Now Button
error: Content is protected !!