معرفی انواع دیگری از بیماری های زبان
معرفی انواع دیگری از بیماری های زبان
2015-10-12
توضیحاتی در مورد پیوند استخوان برای ایمپلنت
توضیحاتی در مورد پیوند استخوان برای ایمپلنت
2015-10-13

توده های زبان

توده های زبان

توده های زبان

پیش از این در مورد بیماری ها و اختلالات زبان توضیحاتی بیان گردید، اکنون در مورد توده های زبانی مطلبی در نظر گرفتیم.

تومور سلول گرانولار

تومور سلول گرانولار به صورت ضایعاتی کوچک، منفرد، سفت و بدون درد می تواند در هر جایی از بدن تظاهر پیدا کند. بیش از نیمی از موارد در حفره دهان ایجاد می شوند و تا یک سوم از موارد دور سوم زبان را درگیر می کنند. برخلاف SCC که یک نمای خشن یا زخمی دارد، تومور سلول گرانولار دارای سطحی صاف است. این تومور ها پس از سن 30 سالگی و در زنان شایع تر هستند. بیوپسی برای تأیید تشخیص ضروری است. به ندرت این ضایعه به شکل بدخیم تبدیل می شود که در این حالت اکسیزیون وسیع موضعی باید انجام گیرد.

توده های زبان

فیبروم تروماتیک

فیبروم تروماتیک یکی از ضایعات شایع حفره دهان است که معمولاً در محل خط چفت شدن دندان ها و به صورت یک ناحیه افزایش ضخامت موضعی که معمولاً گنبدی شکل، صورتی و دارای سطح صاف است تظاهر می یابد. این ضایعه به علت تجمع بافت همبند کلاژنی متراکم در محل تحریک مزمن ایجاد می گردد. از آنجایی که افتراق این ضایعه از سایر نئوپلاسم ها می تواند دشوار باشد، بیوپسی اکسیزیونال اندیکاسیون دارد. ترومای مزمن همچنین می تواند باعث ایجاد گرانولوم پیوژن در محل فیبروم تروماتیک شود.

لکوپلاکی و اریتروپلاکی

لکوپلاکی یک پچ یا پلاک چسبنده است که می تواند روی زبان ایجاد شود. اریتروپلاکی ضایعه مشابهی است که رنگ قرمز دارد. ضایعاتی که نمای ترکیبی سفید با نقاط قرمز رنگ دارند با عنوان اریترولکوپلاکی شناخته می شوند. تمام این ضایعات پتانسیل پیش بدخیمی دارند و از این رو بیوپسی و بررسی میکروسکوپیک آن ها توصیه می گردد. احتمال پیش بدخیمی در ایتروپلاکی و ایترولکوپلاکی بیشتر است. پتانسیل پیش بدخیمی لکوپلاکی با افزایش سن، اندازه و تعداد ضایعات افزایش می یابد. این خطر همچنین در زن ها و افرادی که ضایعات آن ها در کف دهان واقع شده یا نمای غیر یکنواخت یا نقطه نقطه دارد بیشتر است. شایع ترین عامل واجد همراهی با لکوپلاکی مصرف دخانیات است و پس از قطع مصرف دخانیات ممکن است این ضایعات به صورت خود به خود برطرف شوند.

مطالب مرتبط:

معرفی انواع دیگری از بیماری های زبان

زبان مویی و لکوپلاکی مویی دهان

Call Now Button
error: Content is protected !!