ایمپلنت و مواد سازگارش با بدن
ایمپلنت و مواد سازگارش با بدن
2017-01-02
ارتباط بین سلامت دهان و بیماری های جسمی
ارتباط بین سلامت دهان و بیماری های جسمی
2017-01-03

شیوع بی دندانی در جمعیت بالای 35 سال

تعیین شیوع بی دندانی (Edentulous) در جمعیت بالای 35 سال در تحقیقی بررسی شده است .

بی دندانی شاخصی برای ارزیابی وضعیت بهداشت دهان و دندان است .

اهداف جزئی :

 • تعیین رابطه بین بی دندانی و سن
 • تعیین رابطه بین بی دندانی و جنس
 • تعیین رابطه بین بی دندانی و سطح سواد
 • تعیین رابطه بین بی دندانی و شغل
 • تعیین رابطه بین بی دندانی و سطح درآمد
 • تعیین رابطه بین بی دندانی و مصرف سیگار
 • تعیین رابطه بین بی دندانی و سابقه استفاده از مسواک
 • تعیین رابطه بین بی دندانی کامل و سطح سواد
 • تعیین رابطه بین بی دندانی کامل و درآمد
 • تعیین رابطه بین بی دندانی کامل و جنس
 • تعیین رابطه بین بی دندانی کامل و سابقه مسواک زدن
 • تعیین رابطه بین سازنده دندان مصنوعی و سطح سواد افرادی که از دندان مصنوعی استفاده می کنند.
 • تعیین رابطه بین سازنده دندان مصنوعی و درآمد افرادی که از دندان مصنوعی استفاده می کنند.
 • تعیین سن متوسط از دست دادن همه دندان ها در جمعیت مورد مطالعه
 • تعیین تعداد افراد بی دندانی که از دندان مصنوعی استفاده می کنند .
 • تعیین فراوانی سازنده دندان مصنوعی برحسب دندانپزشک و دندانساز تجربی و دانشکده دندانپزشکی
 • تعیین فراوانی افرادی از جمعیت مورد مطالعه که با دندان کامل هستند .
 • تعیین الگوی از دست رفتن دندانها براساس فک بالا و پایین در افراد با دندان ناقص جمعیت مورد مطالعه
 • تعیین فراوانی بی دندانی تک فکی در جمعیت مورد مطالعه
 • تعیین متوسط دندانهای غایب در افراد 44-35 ساله جمعیت مورد مطالعه
 • تعیین فراوانی دندانهای غایب بر اساس نوع دندان در فراد با دندانی ناقص 44-35 ساله جمعیت مورد مطالعه

شیوع بی دندانی

مطالب مرتبط ( برای مطالعه بیشتر ) :

– شیوع بی دندانی در افراد بالای 35 سال

– بیومکانیک حالت بی دندانی

– عوارض دست دادن دندان ها چیست ؟

– عوارض از دست دادن دندانها چیست ؟ ( 2 )

Call Now Button
error: Content is protected !!