درمان های جایگزین برای جایگزینی تک دندان قدامی
توضیحاتی در خصوص ماگزیلای خلفی بی دندان
2015-09-05
ملاحظات خاص ماگزیلای خلفی
ملاحظات خاص ماگزیلای خلفی و سینوس ماگزیلا (فک بالا)
2015-09-05

ملاحظات آناتومیکی برای ماگزیلای خلفی

A description of the maxillary

A description of the maxillary

شرایط آناتومیکی موضعی برای ریج آلوئولار بی دندانی در خلف ماگزیلا می تواند برای قرار دادن ایمپلنت نامطلوب باشد. ارتفاع موجود استخوان آلوئولار در ماگزیلای خلفی، در نتیجه بیماری پریودنتال پیش از از دست رفتن دندان، کم شده باشد. منطقه مولرهای ماگزیلا درگیری عملی را زیادتر نشان می دهد زیرا فورکا مستقیماً در زیر کانتکت دیستال قرار دارد و دسترسی پالاتال یا فاشیال برای رعایت بهداشت ندارد. فورکا همچنین باریک تر از هر گونه کورت های دندانی است و خارج کردن کلکولوس(جرم) پس از تشکیل آن دشوار است. در نتیجه بیماری پریودنتال شایع است و همراه با از دست رفتن ارتفاع استخوان پیش از از دست رفتن دندان می باشد.

ملاحظات آناتومیکی برای ماگزیلای خلفی

ماگزیلای دندان دار دارای صفحه کورتیکال نازک تری در بخش فاشیال در مقایسه با مندیبل است. به علاوه استخوان توبر کولار ماگزیلای خلفی نسبت به سایر مناطق دندان دار، ظریف تر است. از دست رفتن دندان های خلفی سبب کاهش عرض استخوان به ویژه به دلیل تحلیل صفحه استخوانی لبیال می شود. عرض خلفی ماگزیلا با سرعت بیشتری از هر یک از مناطق دیگر فکین کاهش می یابد. پدیده تحلیل توسط کمبود واسکولاریزاسیون استخوان آلوئولار و نوع استخوان توبر کولار نازک موجود تسریع می شود. گرچه به دلیل پهن بودن ریج باقی مانده ابتدایی در ماگزیلای خلفی حتی با 60 درصد کاهش نیز عرض ریج معمولاً ابعاد کافی برای قرار دادن ایمپلنت های ریشه ای شکل را داراست. تحلیل ریج به صورت پیش رونده  بوده و به سمت مزیال و پالاتال متمایل می شود. همچنان که فرآیند تحلیل ادامه می یابد ماگزیلای خلفی به طور پیش رونده ای به سمت میدلاین دوباره مدل سازی می شود. این امر می تواند منجر به قرارگیری کاسپ باکال با کانتی لور فاشیال برای تأمین زیبایی شود.

Call Now Button
error: Content is protected !!