بیهوشی برای ایمپلنت های دندان
آیا برای ایمپلنت دندان نیاز به بیهوشی می باشد؟
2021-04-28
ایمپلنت دندان و تحلیل لثه
آیا تحلیل لثه داشته باشیم نمیتوانیم ایمپلنت کنیم؟
2021-05-03

بریج دندان بهتر است یا ایمپلنت All On 4؟

ایمپلنت All On 4 اشتراکاتی با بریج دندان دارد؟ 

بریج دندان اغلب برای جایگزینی یک یا دو دندان باقی مانده یا یک طرف می باشد.

بریج دندان به دندان های مصنوعی متصل می شود، با سیم و روکش. ایمپلنت های دندان هم می توانند برای جایگزینی یک یا دو دندان افتاده استفاده شوند. بدون اینکه نیاز به تغییرشکل دندان های مجاور باشد. زمانی که چندین دندان از دست می دهید، ایمپلنت All On 4 گزینه و راه حل خوبی برای شما می باشد.

بریج دندان چه فرقی با ایمپلنت دندان دارد؟

بریج دندان یک پروتز دائمی ست که جایگزین یکی دو دندان می شود.

روکش یا بریج، دندان مصنوعی می باشند که به یک طرف بااستفاده از روکش انجام می گیرند. و کنار دندان های مجاور اعمال می شوند. این دندان های باقی مانده باید تغییر شکل داده شوند یا فضایی برای روکش هم ایجاد شود. این نوع از جایگزینی دندان دائمی ست. و به طور قطع در دهان می ماند. اما هیچ کمکی به آتروفی استخوان فک با گذشت زمان نمی کند.

در مقابل ایمپلنت دندان نیازی به هر دندانی برای تغییر ندارد. چون می توانند در استخوان فک قرار گیرند. جایی که استخوان به ایمپلنت باند می شود. در طولانی مدت، این اتصال نه تنها دندان را ایمن در جای خود نگه می دارد، بلکه استخوان فک بازسازی می شود تا از تحلیل استخوان جلوگیری شود. اگر تجربه مقداری از این تحلیل استخوان را داشته اید، موفقیت ایمپلنت شما را کاهش می دهد. البته ایمپلنت‌All On 4 هم می تواند در نظر گرفته شود.

ایمپلنت All On 4

ایمپلنت all on 4

ایمپلنت های سنتی هر کدام جداگانه انجام می گیرند.

همین نیاز به یک فونداسیون قوی استخوان در فک دارد. بدون استخوان کافی، پریودنتیست ممکن است پیوند استخوان را پیشنهاد دهد. درصورتی که استخوان ضخیم تر و محکم تری دارید، در جاهای خاصی از فک، مثل عقب دهان، ایمپلنت‌All On 4 می تواند خوب باشد. ایمپلنت ها برای اینکه نتیجه خوبی دهند نیاز به استخوان ضخیم تری دارند. با داشتن یک قوس از دندان ها، در فرم پروتز دندان، می تواند توسط این 4 ایمپلنت پشتیبانی شوند. پریودنتیست تعیین می کند که آیا ایمپلنت‌All On 4 جایگزین خوبی برای بریج فعلی هست یا خیر.

Call Now Button
error: Content is protected !!