2023-01-22

مراحل جراحی ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان بهترین جایگزین دندان از دست داده است ، چون نه تنها فرد صاحب دندان می‌شود بلکه از تحلیل لثه و استخوان هم جلوگیری میکند […]
2022-09-21

تاثیر قهوه روی دندان های شما

آیا قهوه تاثیری روی تغییر رنگ دندان هایتان خواهد داشت؟ تاثیر قهوه روی تغییر رنگ دندان می دانیم که بیشتر شما با نوشیدن یک فنجان قهوه […]