2024-01-23

اقدامات لازم بعد از کشیدن دندان

اقدامات لازم بعد از کشیدن دندان : اگر تا به ‌حال کشیدن دندان را تجربه کرده باشید، حتما درد بعد از کشیدن دندان را هم به ‌یاد می‌آورید. […]
2024-01-01

چگونگی درمان ریشه دندان

چگونگی درمان ریشه دندان : عصب کشی یا درمان ریشه به اقداماتی گفته می‌شود که پالپ دندان (بخشی از مرکز دندان که بافت نرم و زنده‌ای […]